Mindfulness työssä -AKATEMIA

Mindfulness työssä -AKATEMIAn tavoitteena on levittää tietoiseen hyväksyvään läsnäoloon perustuvia käytänteitä suomalaisille työpaikoilla ja olla tukemassa suomalaisen työkulttuurin positiivista muutosta.

mindfulness-akatemia - logo - - rajattu - rgb - 320x105px

Mindfulness työssä -AKATEMIA

  • kouluttaa Mindfulness työssä -ohjaajia/-valmentajia/-kouluttajia
  • jakaa tietoa mindfulness-taitojen hyödyistä ja käyttömahdollisuuksista työssä ja tavoista, joilla uudenlaista työkulttuuria voidaan luoda ja levittää
  • on Mindfulness työssä -ohjaajien/-valmentajien/-kouluttajien kotipesä, josta omalle työpaikalle ja omaan tarpeeseen on helppo löytää paras mahdollinen valmentaja, ohjaaja tai kouluttaja

”Kyse ei ole niinkään siitä, mitä työtä tekee vaan siitä, kuinka sitä tekee!”

Vähemmän stressiä, parempi keskittymiskyky sekä paremmat vuorovaikutus- ja ongelmanratkaisutaidot –
Mindfulness työssä -AKATEMIA tarjoaa täsmätaitoja hyvään työhön!

Millaista olisi tehdä työtä läsnäolon tilassa, tämän hetken todellisuudessa? Millaista olisi oppia keskittymään olennaiseen, siihen yhteen asiaan, jolla on merkitystä juuri nyt, tässä hetkessä? Yhteen merkitykselliseen asiaan kerrallaan keskityttäessä kaikki tulee tehtyä oikeaan aikaan ja parhaalla mahdollisella tavalla.

Mindfulness Työssä – 8 askelta hyvään työhön

Mindfulness Työssä: 8 askelta hyvään työhönTM -valmennusohjelma tarjoaa työyhteisöille avaimet läsnä olevaan työn tekemiseen. Työyhteisöjen jäsenten on valmennusohjelman avulla mahdollista parantaa keskittymiskykyään, vuorovaikutus- ja ongelmanratkaisutaitojaan sekä työhyvinvointiaan ja vähentää koetun stressin määrää.

Käy katsomassa askeleet tämän linkin kautta: Mindfulness Työssä: 8 askelta hyvään työhönTM ja pyydä tarjous.